Tóm tắt Luận văn Đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu ở nước ta - Thực trạng và giải pháp

Chương 2

Thực trạng tình hình tội phạm buôn lậu

ở nước ta trong 5 năm (từ 1998 ư 2002)

(Từ trang 28 đến trang 66)

2.1. Thực trạng tình hình tội phạm buôn lậu ở nước ta trong 5 năm (từ 1998 đến 2002)

2.1.1. Tình hình tội phạm buôn lậu

- Trong 5 năm (1998ư2002), cơ quan công an nước ta đã phát hiện 34.358 vụ buôn lậu

(chiếm 54,9% tổng số các tội phạm kinh tế bị phát hiện). Trong đó, có 369 vụ buôn lậu được

toà án đưa ra xét xử với 1.224 bị cáo (chiếm 1,39% số vụ buôn lậu bị cơ quan công an phát

hiện).11

- Qua nghiên cứu thực tế và phân tích các số liệu thống kê về tình hình tội phạm buôn

lậu ở nước ta trong 5 năm (1998ư2002), tác giả rút ra những nhận xét sơ bộ sau đây:

Thứ nhất, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có xu hướng giảm dần theo từng năm

thì tội phạm buôn lậu lại có xu hướng tăng lên nhanh chóng. Điều này cho thấy đấu tranh phòng

chống tội phạm buôn lậu là một trong những vấn đề cấp bách trong tình hình hiện nay để bảo vệ

nền kinh tế đất nước.

Thứ hai, số lượng tội phạm ẩn trong tội phạm buôn lậu chiếm tỷ lệ lớn. Theo kết quả

nghiên cứu của Bộ Công an, số lượng tội phạm buôn lậu bị phát hiện trong những năm qua chỉ

chiếm 10%, còn lại 90% tội phạm buôn lậu chưa bị phát hiện vì các lý do khác nhau. Theo

chúng tôi những khó khăn trong bảo vệ đường biên giới trên bộ và trên biển là lý do cơ bản để

cho tội phạm này xảy ra nhưng rất khó có thể bị phát hiện.

Thứ ba, quan điểm xử lý đối với tội phạm buôn lậu tại nhiều địa phương chưa nhất

quán. Các vụ buôn lậu bị phát hiện nhiều nhưng chủ yếu là xử lý hành chính, xử lý hình sự chỉ

chiếm tỷ lệ rất nhỏ (1,39%). Đây là những khó khăn gặp phải trong cuộc đấu tranh phòng

chống tội phạm buôn lậu tình hình hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY