Tóm tắt Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế

Trong thời gian qua việc xác định mục tiêu đào tạo của ICP chủ

yếu tập trung bù đắp những thiếu hụt hiện tại của nguồn nhân lực, việc

xác định mục tiêu chưa được tổ chức bài bản, chính thức mà chỉ làm

theo cách tương đối sơ sài, chưa có khoa học, chưa căn cứ vào kế hoạch

phát triển NNL trong tương lai, thường được căn cứ theo ý muốn chủ

quan của lãnh đạo công ty và các trưởng bộ phận dựa trên sự quan sát

của giám đốc và cán bộ phụ trách đào tạo, thường bỏ qua các bước cần

thiết trong đánh giá nhu cầu đào tạo như: phân tích công ty, phân tích

công việc và phân tích cá nhân.

Mục tiêu đào tạo của ICP có xác định nhưng trên thực tế chưa

hợp lý với quy mô lao động và yêu cầu từng công việc cụ thể. Nó chưa

cụ thể cho từng giai đoạn của quá trình đào tạo.

Mục tiêu về số lượng: Mục tiêu đào tạo của ICP phụ thuộc vào kế

hoạch ngắn hạn phục vu nhu cầu kinh doanh về số lượng đào tạo có trình

độ nghiệp vụ, chuyên môn gì, và việc phải cập nhật kiến thức, kỹ năng

nghiệp vụ gì cho người lao động, chính vì vậy kế hoạch được phân bổ và

thực tế đòi hỏi là khoảng cách mà ICP chưa làm chủ để điều chỉnh được

Mục tiêu về chất lượng: cũng rất chung chung, mơ hồ, không

đặt ra tiêu chí cho cán bộ cử đi tham gia các khóa đào tạo kiến thức,

đào tạo kỹ năng hay tập huấn nghiệp vụ.

Nguyên nhân của những tồn tại trên cơ bản là:

+ Kế hoạch đào tạo hàng năm của ICP bị phụ thuộc rất nhiều kế

hoạch kinh doanh cũng như những biến động của thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY