Tóm tắt Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nội thất Ân Dương Minh (Ozsun)

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ÂN DƢƠNG MINH.

2.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ÂN DƢƠNG MINH.

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty đƣợc thành lập từ tiền thân là văn phòng thiết kế

kiến trúc Sun. Ngày 1 tháng 6 năm 2008 văn phòng chuyển đổi thành

Công ty Cổ phần.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ÂN

DƢƠNG MINH

Tên giao dịch quốc tế: AN DUONG MINH INTERIOR

JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : OZSUN

Địa chỉ văn phòng:

- Trụ sở chính: 189 Nguyễn Tất Thành, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

- Địa chỉ xƣởng: 247 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3532675 Fax: 0511.3532676

Email: info@ozsuncorporation.com

Đăng ký kinh doanh số : 3203002099 do Sở Kế Hoạch &

Đầu Tƣ Thành Phố Đà Nẵng cấp ngày1 tháng 6 năm 2008

Mã số thuế: 04 00 63 04 08

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty

a. Chức năng của công ty

- Hoạt động chủ yếu của công ty:

+ Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

+ Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.

+ Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY