Tóm tắt Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Chevrolet Việt Nam

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

TẠI CÔNG TY CHEVROLET VIỆT NAM (GM):

2.2.1 Thực trạng công tác xác định nhu cầu đào tạo

Việc xác định đúng được nhu cầu đào tạo có vai trò quan trọng

trong việc mang đến thành công cho công tác đào tạo và hiệu quả

sử dụng lại lao động sau đào tạo. Tuy nhiên ở mỗi công ty khác

nhau thì phương thức xác định nhu cầu đào tạo là khác nhau và

việc xác định nhu cầu đào tạo tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: loại

hình sản xuất kinh doanh, yêu cầu công việc.

2.2.2 Thực trạng công tác lựa chọn đối tƣợng đào tạo

 Đối với nhóm lao động gián tiếp (cán bộ quản lý, nhân viên)

Công ty thường cử cán bộ, nhân viên đi học các lớp bồi dưỡng ngắn13

hạn, dài hạn hoặc cử những người có trình độ cao trong công ty trực tiếp

chỉ bảo, kèm cặp. Năm vừa qua, công ty cũng đã mở lớp bồi dưỡng cho

cán bộ nhân viên như: Lớp đào tạo định hướng, đào tạo kỹ năng làm việc

nhóm, kỹ năng lập kế hoạch làm việc, kỹ năng quản lý sắp xếp thời gian,

kỹ năng quản lý và giám sát Các lớp đào tạo ngắn ngày giúp cho người

lãnh đạo nâng cao được trình độ.

 Đối với nhóm lao động trực tiếp (công nhân kỹ thuật)

Phần lớn là đào tạo lại nghề và nâng cao tay nghề cho người lao

động. Trước khi tham gia các cuộc thi nâng cao tay nghề, công ty

đã tổ chức các cuộc thi giữ bậc. Với bất kỳ người lao động nào khi

tham gia các khóa đào tạo hay tham gia các cuộc thi nâng bậc, giữ

bậc đều phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY