Tóm tắt Luận văn Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Bình Định

1.2. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ

1.2.1. Xác định cơ cấu ngành nghề

- Cơ cấu ngành nghề là thành phần, tỷ trọng trong các ngành

nghề được đào tạo trong tổng số lao động cần được đào tạo.

- Xác định cơ cấu ngành nghề là xác định thành phần, tỷ lệ

các ngành nghề được đào tạo trong tổng số lao động cần được đào tạo.

- Thực hiện công tác đào tạo nghề phải xác định cơ cấu ngành nghề vì:

· Xác định cơ cấu ngành nghề là thực hiện nhiệm vụ kinh tế,

chính trị, xã hội.

· Tương xứng với tiềm năng lao động.

· Tìm ra được những tiềm năng cần được khai thác.

- Xác định ngành nghề và cơ cấu ngành nghề phải phù hợp và

đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, với tiến bộ khoa

học kỹ thuật, công nghệ, chuyển dịch cơ cấu nhân lực trong mỗi

thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY