Tóm tắt Luận văn Đánh giá thành tích nhân viên tại Khách sạn Hội An – Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An

CHƢƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN

1.1. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN

NHÂN LỰC

1.1.1. Đánh giá thành tích nhân viên

Đánh giá thành tích là tiến trình đánh giá những đóng góp của

nhân viên trong một giai đoạn. Thông tin phản hồi từ đánh giá thành

tích sẽ giúp nhân viên biết được mức độ hoàn thành công việc của họ

khi so sánh với Tiêu chí mà tổ chức đề ra.

1.1.2. Vai trò của đánh giá thành tích nhân viên

Đánh giá thành tích là hoạt động rất quan trọng trong quản trị

nguồn nhân lực. Trên thực tế hầu như mọi tổ chức đều cố gắng thực

hiện các công việc sau:

• Thiết kế công việc và xác định hệ thống công việc nhằm đạt

được mục tiêu tổ chức.

• Thuê nhân viên với khả năng và ước muốn thực hiện công việc

một cách hữu hiệu và hiệu quả

• Đào tạo, động viên và khen thưởng nhân viên về thành tích và

hiệu suất công việc.

1.1.3. Ý nghĩa của việc đánh giá thành tích nhân viên

Đối với nhà quản lý: Giúp nhà quản lý có được một bức tranh rõ

nét, hoàn chỉnh, khách quan về nhân viên cấp dưới của mình.

Đối với nhân viên: Giúp nhân viên đánh giá, giám sát các quyết

định lên lương, nâng bậc, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, bổ nhiệm

cán bộ quản lý được khách quan và công minh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY