Tóm tắt Luận văn Đánh giá thành tích nhân viên tại Cục hải quan tỉnh Bình Định

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN

VIÊN TẠI CỤC HẢI QUAN BÌNH ĐỊNH

2.1. TỔNG QUAN VỀ CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 02/8/1985 Tổng cục Hải quan ký Quyết định số

100/TCHQ/TCCB thành lập Hải quan tỉnh Nghĩa Bình trực thuộc Tổng

cục Hải quan (tiền thân của Cục Hải tỉnh Bình Định ngày nay).

Quá trình xây dựng và phát triển, đơn vị nhiều năm hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ được giao; thu thuế xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu pháp

lệnh, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội

ở địa phương.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

a. Chức năng

b. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hải quan tỉnh Bình Định

- Mô hình tổ chức hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Bình Định

- Chức năng nhiệm vụ các phòng ban, chi cục

+ Phòng tổ chức cán bộ

+ Văn phòng

+ Phòng nghiệp vụ:

+ Phòng Chống buôn lậu & Xử lý vi phạm

+ Đội Kiểm soát Hải quan

+ Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn

+ Chi cục Hải quan Phú Yên

+ Chi cục Kiểm tra sau thông quan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY