Tóm tắt Luận văn Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cố phần Thủy Điện A Vương

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

A VƯƠNG

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN

2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển của đơn vị

Năm 2004, Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) ra quyết

định thành lập Ban sản xuất các nhà máy thủy điện trên sông Vu

Gia - Thu Bồn, với nhiệm vụ quan trọng là tạo mọi tiền đề cho sự

ra đời của công ty thủy điện A Vương, từ lập phưong án chuẩn bị

sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý, đến cơ sở vật chất kỹ thuật cho

việc vận hành.

Năm 2007, Ban sản xuất các nhà máy thủy điện trên sông

Vu Gia - Thu Bồn (nay là Công ty cổ phần thủy điện A Vương) đã

long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần

thủy điện A Vương.

2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất kinh doanh điện năng;

Dịch vụ đào tạo nghề - kỹ thuật điện; Dịch vụ bảo trì, lắp đặt thiết bị

và thí nghiệm khởi động; Dịch vụ du lịch; Dịch vụ cho thuê văn

phòng; Dịch vụ tư vấn Quản lý dự án thủy điện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY