Tóm tắt Luận văn Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

2.1.1. Giới thiệu tổng quát về công ty

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng là

một trong ba đơn vị hàng đầu về cung cấp các loại sách bổ trợ sách

giáo khoa trong phạm vi 9 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên

Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, KomTum.

- Ngành nghề kinh doanh

Tổ chức, liên kết xuất bản, in và phát hành sách bổ trợ sách

giáo khoa và các ấn phẩm khác

Sản xuất và kinh doanh: thiết bị dụng cụ giáo dục, văn phòng

phẩm, vở học sinh và lịch các loại

2.1.2. Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ban lãnh đạo gồm Tổng giám đốc, phó

Tổng giám đốc và 5 phòng ban: phòng kế hoạch phát hành– thư viện

trường học, phòng Kế toán, phòng Khai thác bản thảo, phòng sản

xuất kho vận, phòng Tổ chức hành chính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY