Tóm tắt Luận văn Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

CTRYTNH phát sinh tại các Trạm y tế phường của 04 quận: Sơn

Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê không có hợp đồng xử lý chất thải

y tế nguy hại với Công ty CP MTĐT Đà Nẵng để thu gom, xử lý. Cán

bộ hộ lý hoặc nhân viên y tế của các Trạm y tế định kỳ 2 lần/tháng sẽ

chuyển CTRYTNH lên Nhà lưu chứa CTRYTNH của các Trung tâm y

tế quận/huyện để Công ty CP MTĐT Đà Nẵng thu gom, xử lý.

- CTRYTNH phát sinh từ các Trạm y tế huyện Hòa Vang đã hợp

đồng với Công ty CP MTĐT Đà Nẵng thu gom, vận chuyển, xử lý

với tần suất 2 lần/tuần. CTRYTNH được thu gom, tập trung theo

Cụm như sau:

 Trạm y tế 02 xã Hòa Tiến, Hòa Phước vận chuyển về Trạm y

tế xã Hòa Châu.

 Trạm y tế xã Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Liên vận chuyển về

Trạm y tế xã Hòa Sơn.

 Trạm y tế xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Khương, Hòa Phú

vận chuyển về Trung tâm y tế huyện Hòa Vang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY