Tóm tắt Luận văn Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao an toàn giao thông tại các đường ngang cắt qua đường sắt ở địa phận thành phố Đà Nẵng

Công tác quản lý, khai thác và duy tu kết cấu hạ tầng đường

sắt, nhà gác, hệ thống thông tin, tín hiệu (TTTH), các đường ngang

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được Tổng công ty Đường sắt Việt

Nam (ĐSVN) giao cho hai đơn vị là Công ty Cổ phần quản lý đường

sắt Quảng Nam – Đà Nẵng và Công ty Cổ phần TTTH Đà Nẵng thực

hiện (Công ty QLĐS sở tại), trong đó:

Công ty Cổ phần quản lý đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng

được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và duy tu toàn bộ phần kết cấu

hạ tầng đường sắt, đường bộ, nhà gác, cần, giàn chắn,

Công ty Cổ phần TTTH Đà Nẵng được giao nhiệm vụ quản lý,

khai thác và duy tu toàn bộ phần thông tin tín hiệu (TTTH) đường sắt.

Bộ GTVT đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ

GTVT với 34 tỉnh thành có đường sắt đi qua nhằm đảm bảo trật tự

ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, trong đó có

UBND TP Đà Nẵng (Quy chế số 03/QCPH-BGTVT-UBND ngày

25/3/2013 giữa Bộ GTVT và TP Đà Nẵng[7])

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY