Tóm tắt Luận văn Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2007

Là một ngành kinh tế trẻ, nhưng mang lại lợi nhuận rất cao, góp phần

quan trọng vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Vì vậy, đã thu hút sự

quan tâm của các cơ quan, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các công trình nghiên cứu, gồm các tài liệu xuất bản thành sách, các bài

viết đăng trên các báo, tạp chí của các tác giả trong nước, nổi bật có:

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam: "Đề án hình thành tập đoàn Hàng

hải quốc gia Việt Nam", Hà Nội, 2007. Đề án đã nêu lên sự cần thiết phải

hình thành Tập đoàn Hàng hải Việt Nam trên cơ sở Tổng Công ty hoạt động

theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và phương án hình thành Tập đoàn

Hàng hải Việt Nam; lộ trình thực hiện, những đề xuất và kiến nghị.

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam: "Nghiên cứu các giải pháp tăng

năng lực cạnh tranh của ngành Hàng hải Việt Nam trong điều kiện hội nhập

quốc tế", Hà Nội, 2002. Đề án đã nêu lên những vấn đề cơ bản về vị trí của

ngành Hàng hải trong nền kinh tế quốc dân và tiến trình hội nhập quốc tế,

nghiên cứu các xu thế phát triển hàng hải thế giới, những chính sách của một

số nước trong khu vực đối với sự phát triển của ngành Hàng hải quốc gia, làm

rõ nhu cầu, thách thức, tiêu thức cạnh tranh của ngành Hàng hải trong điều

kiện hội nhập quốc tế. Từ đó, xác định hệ thống các giải pháp đồng bộ và khả

thi để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với

các cấp để thực thi các giải pháp này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY