Tóm tắt Luận văn Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1996 - 2006)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.

Chương 1 . ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP,

NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 1996 - 2000.

1.1. Tình hình nông nghiệp, nông thôn Nghệ An trước năm 1996

1.1.1. Về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An .

1.1.2. Tình hình nông nghiệp, nông thôn Nghệ An trước năm 1996

1.2. Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 1996 - 2000 .

1.2.1. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 1996 - 2000.

1.2.2. Quá trình Đảng bộ tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 1996 đến

năm 2000.

Chương 2. ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP,

NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2001 - 2006.

2.1. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn2001 - 2006 .

2.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng về đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn2001 - 2006 .

2.1.2. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn2001 -2006 .

2.2. Quá trình Đảng bộ tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm

2001 đến năm 2006 .

2.2.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp .

2.2.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Chương 3. NHẬN XÉT CHUNG VÀ CÁC KINH NGHIỆM CHỦ YẾU

3.1. Nhận xét chung .

3.1.1. Một số đặc điểm.

3.1.2. Thành tựu và hạn chế .

3.2. Một số kinh nghiệm và vấn đề đặt ra .

3.2.1. Một số kinh nghiệm.

3.2.2. Một số vấn đề đặt ra .

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY