Tóm tắt Luận văn Đặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII - Nửa đầu thế kỉ XIX

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.

PHẦN NỘI DUNG.

CHƢƠNG 1. TRONG DÒNG CHẢY TRUYỀN KÌ .

1.1. Phần lí luận: Tình hình phát triển của thể loại truyền kì trong Văn học Việt Nam

và thế giới.

1.1.1. Một số thuật ngữ.

1.1.1.1. Yếu tố kì ảo và văn học kì ảo .

1.1.1.2. Thuật ngữ “Truyền kì” và thuật ngữ liên quan .

1.1.2. Một chặng đường truyền kì.

1.1.2.1. Thành tựu truyền kì thế giới.

1.1.2.2. Bảy thế kỉ truyền kì Việt Nam .

1.2. Truyền kì thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX: Vài nét về hoàn cảnh xã hội, lịch sử,

văn hóa, văn học.

1.2.1. Bối cảnh chính trị xã hội, văn học.

1.2.2. Thời kì nở rộ của thể loại truyền kì .

CHƢƠNG 2. NHỮNG XU HƢỚNG MỚI TRONG NỘI DUNG PHẢN ÁNH . Error!

Bookmark not defined.

2.1. Sự chuyển hƣớng trong tƣ tƣởng .

2.1.1. Trung thành với lí tưởng Nho gia.

2.1.2. Day dứt vì cõi lòng hoài Lê.

2.1.3. Dựa dẫm vào tư tưởng Lão Trang .

2.2. Đề tài gắn với đời sống thế sự .

2.2.1. Đậm chất kí sự .

2.2.2. Nghiêng về khảo cứu .

2.3. Xu hƣớng viết về ngƣời thật, việc thật.

2.3.1. Những nhân vật lịch sử.

2.3.2. Những con người, sự vật xung quanh.

2.3.3. Những nhân vật bình phàm .

2.4. Con ngƣời và số phận con ngƣời .

2.4.1. Quan niệm rộng mở về con người .

2.4.1.1. Con người với những phẩm chất tốt đẹp .

2.4.1.2. Quan niệm mới về hạnh phúc .2.4.1.3. Quan niệm về chữ “trinh” .

2.4.2. Phản ánh số phận con người .

2.4.2.1. Con người bất hạnh .

a) Tài tử giai nhân .

b) Thường dân bất hạnh .

2.4.2.2. Số phận người phụ nữ.

a) Người phụ nữ trong “Truyền kì tân phả” .

b) Người phụ nữ trong “Lan Trì kiến văn lục” .

CHƢƠNG 3. NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN .

3.1. Chuyển đổi giữa “kì - thực”.

3.2. “Thực” trong nghệ thuật tự sự .

3.2.1. Vị trí của người trần thuật .

3.2.2. Góc độ của điểm nhìn trần thuật .

3.2.2.1. Cảm giác đến từ Tiêu đề .

3.2.2.2. Nổi bật “thực” qua thủ pháp.

3.2.3. Tính không thuần nhất về thể loại.

3.3. Tinh giản trong văn phong.

3.3.1. Câu văn gọn .

3.3.2. Lời bình giảm.

3.3.3. Dung lượng nhỏ.

3.3.4. Kết cấu chuẩ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY