Tóm tắt Luận văn Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính sử dụng trong ngành giao thông (theo quan điểm phân tích diễn ngôn)

Về mặt lý luận, kết quả của luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề

về lý luận phân tích diễn ngôn. Đó là nghiên cứu ngôn ngữ không chỉ ở bình diện

cấu trúc thuần tuý mà là trên bình diện giao tiếp. Hay nói cách khác, việc nghiên

cứu ngôn ngữ gắn liền với việc nghiên cứu giao tiếp. Ngôn ngữ ở đây được sử

dụng trong giao tiếp nói chung và trong giao tiếp hành chính nói riêng. Nếu như

trước đây, nhiều nhà nghiên cứu chỉ nghiên cứu các văn bản hành chính dưới góc

độ cấu trúc thì hiện nay một số nhà nghiên cứu đã bắt đầu đi vào nghiên cứu các

văn bản hành chính dưới góc độ giao tiếp. Và để góp phần vào kết quả nghiên cứu

về vấn đề này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu một số loại CVHC được sử dụng

trong một ngành cụ thể - ngành giao thông - để góp phần làm sáng rõ một số vấn

đề về phân tích diễn ngôn nói chung và lý thuyết giao tiếp nói riêng.

Về phương diện thực tiễn, bên cạnh việc góp phần làm sáng tỏ lý thuyết

phân tích diễn ngôn, kết quả của luận văn còn làm phong phú thêm phần thực hành

cho công tác soạn thảo văn bản hành chính. Thông qua việc tìm hiểu các cấu trúc

điển hình và các phương tiện chức năng biểu nghĩa của các CVHC, luận văn sẽ góp

phần làm sáng tỏ đặc điểm của thể loại ngôn bản này. Từ đó, có tác dụng hướng

dẫn công tác soạn thảo và xử lý chúng trong hoạt động hành chính của ngành giao

thông nói riêng và trong hoạt động hành chính của xã hội nói chung. Nói cách

khác, kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần vào hai phương diện: soạn thảo

văn bản một cách chuẩn mực và xử lý văn bản một cách có hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY