Tóm tắt Luận văn Đa giác nội, ngoại tiếp đường tròn và các bài toán liên quan

CHƯƠNG 2

ĐẲNG THỨC VÀ BẤT ĐANG THỨC TRONG TAM GIÁC VỚI ĐƯỜNG TRÒN NỘI, NGOẠI TIẾP CỦA NÓ

Trong chương này chúng tôi sẽ đề cập đốn các bài toán chứng minh đắng thức, bất đắng thức liên hệ giữa các yen tố đặc biệt trong tam giác và đường tròn nội, ngoại tiếp của nó.

2.1. Đẳng thức và bất đẳng thức trong tam giác với đường tròn ngoại tiếp của nó

2.1.1. Dạng toán vận dụng tam giác đồng dạng

Bài toán 2.1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O, R), AH là đường cao (H khác B, C). Chứng minh rằng AB.AC = 2R.AH.

Bài toán 2.2 (Dường thẳng Euler). Cho O,H,G lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trực tâm, trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng o, H, G cùng thuộc một đường thắng. Đường thẳng này là đường thắng Euler của tam giác ABC và GH = 2GO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY