Tóm tắt Luận văn Công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng Bình

Trong thời kỳ 2008-2012, việc hỗ trợ sản xuất phát triển ngành

nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt những kết quả tích cực. Đã

vận động được 182 tỷ đồng để hỗ trợ mua giống sản xuất như cây

trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất cho 6.303 hộ nghèo, hỗ trợ mua máy

móc, thiết bị phục vụ sản xuất cho 2.124 hộ nghèo. Mua sắm máy

móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất .cho hộ nghèo với kinh phí

10.757 triệu đồng. Tính đến năm 2012 đã có 248 danh mục công

trình hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng, 6 danh mục công

trình đang thi công đạt khối lượng từ 50 - 70%. Những công trình cơ

sở hạ tầng sau khi đưa vào khai thác sử dụng đã tạo nhiều thuận lợi

để hổ trợ phát triển sản xuất ở những xã nghèo, hộ nghèo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY