Tóm tắt Luận văn Cơ chế giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển theo luật quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam với các nước

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT

TRANH CHẤP VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ TRÊN BIỂN THEO

LUẬT QUỐC TẾ

1.1. Khái quát chung về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển 7

1.1.1. Khái niệm về tranh chấp quốc tế 7

1.1.2. Khái niệm về chủ quyền trên biển của quốc gia 81.2.

Khái niệm về cơ chế giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ

trên biển theo Luật quốc tế 11

1.2.1. Khái niệm về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển 11

1.2.2. Khái niệm tranh chấp trên biển 12

1.3. Phân loại các loại tranh chấp trên biển 14

1.3.1. Tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng biển 14

1.3.2. Tranh chấp chủ quyền biển đảo 16

1.3.3. Tranh chấp các vùng biển chồng lấn 21

1.4. Cơ sở pháp lý của cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển 23

1.4.1. Được quy định trong pháp luật quốc tế 23

1.4.2. Được quy định trong pháp luật quốc gia 29

Chương 2. PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT

TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ TRÊN BIỂN 34

2.1. Giải quyết thông qua đàm phán thương lượng 36

2.2. Giải quyết tranh chấp thông qua trung gian, hòa giải 39

2.2.1. Giải quyết tranh chấp về chủ quyền trên biển thông qua trung gian 40

2.2.2. Giải quyết tranh chấp chủ quyền thông qua biện pháp h a giải 41

2.3. Giải quyết tranh chấp thông qua thiết chế Trọng tài 43

2.3.1. T a Trọng tài thường trực Lahaye (PCA) 43

2.3.2. Tòa trọng tài theo Phụ lục VIII UNCLOS 1982 53

2.3.3. T a trọng tài theo Phụ lục VII UNCLOS 1982 59

2.4. Giải quyết thông qua các cơ quan tài phán 60

2.4.1. T a án công lý quốc tế ICJ 60

2.4.2. Toàn án quốc tế về luật biển ITLOS 74

Chương 3. THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ

QUYỀN LÃNH THỔ TRÊN BIỂN VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT

TRANH CHẤP GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NưỚC912

3.1. Tổng quan về tình hình tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển

giữa Việt Nam và các nước 91

3.1.1. Tranh chấp trong quá trình phân định ranh giới biển theo UNCLOS1982 91

3.1.2. Tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và

Trung Quốc và tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa giữa

Việt Nam, Trung Quốc, Malaisia, Philippin, Đài Loan và Brunei.95

3.2. Các Hiệp định về phân định biển Việt Nam đã ký với các nước 102

3.2.1. Hiệp định về vùng nước lịch sử của nước CHXHCN Việt Nam và nước

CHND Campuchia102

3.2.2. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ

Vương quốc Thái Lan 103

3.2.3. Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa

về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. 104

3.2.4. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ

nước Cộng h a Indonesia 107

3.2.5. Thỏa thuận hợp tác khai thác chung thềm lục địa chồng lấn giữa Chính

phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Malaysia 108

3.3. Giải pháp giải quyết tranh chấp giữa về chủ quyền lãnh thổ trên

biển giữa Việt Nam và các nước. 110

3.3.1. Giải pháp lựa chọn tài phán quốc tế 112

3.3.2. Giải quyết tranh chấp tại LHQ 121

3.3.3. Giải pháp thỏa thuận khai thác chung 122

KẾT LUẬN 128

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY