Tóm tắt Luận văn Chuyển biến cơ cấu kinh tế vùng ven biển Nam Định (1986 - 2006)

Mục lục

Trang

Mở đầu.1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.3

3. Đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu .8

3.1. Đối tượng nghiên cứu .8

3.2. Phạm vi nghiên cứu:.8

3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu:.9

4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu.9

4.1. Nguồn tư liệu.9

4.2. Phương pháp nghiên cứu. 10

5. Đóng góp của luận văn. 10

6. Kết cấu của luận văn. 11

Chương 1: Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế ư xã hội

vùng ven biển Nam Định trước năm 1986. 12

1.1. Điều kiện tự nhiên. 12

1.1.1. Vị trí địa lý. 12

1.1.2. Tài nguyên thiên nhiên. 14

1.2. Tình hình kinh tế ư xã hội vùng ven biển Nam Định trước năm 1986.17

1.2.1. Tình hình kinh tế. 17

1.2.2. Tình hình văn hóa ư xã hội. 24

Chương 2: chuyển biến cơ cấu kinh tế Vùng ven biển

Nam Định trong những năm 1986 ư 1998. 30

2.1. Các nhân tố tác động đến chuyển biến kinh tế. 30

2.1.1. Điểm xuất phát. 30

2.1.2. Đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. 31

2.1.3. Xu thế hội nhập quốc tế. 334

2.2. Những chuyển biến bước đầu về cơ cấu kinh tế.35

2.2.1. Chuyển biến về cơ cấu đầu tư. 35

2.2.2. Chuyển biến cơ cấu thành phần kinh tế. 38

2.2.3. Chuyển biến về cơ cấu ngành. 41

2.2.3.1. Nông nghiệp. 41

2.2.3.2. Thủy sản. 47

2.2.3.3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 54

2.2.3.4. Du lịch, dịch vụ. 57

2.2.4. Chuyển biến cơ cấu nhóm ngành . 58

Chương 3: chuyển biến cơ cấu kinh tế Vùng ven biển

Nam Định trong những năm 1998 ư 2006. 63

3.1. Chủ trương phát triển kinh tế biển thành ngành mũi nhọn. 63

3.2. Bước phát triển mới về cơ cấu đầu tư. 65

3.3. Cơ cấu thành phần kinh tế ngày càng đa dạng. 70

3.4. Chuyển biến cơ cấu ngành theo hướng phát huy thế mạnh kinh tế biển. 74

3.4.1. Sự chuyển biến trên lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. 74

3.4.2. Sự phát triển nhanh chóng của ngành thủy sản. 80

3.4.3. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hoá,

hiện đại hoá . 89

3.4.4. Bước phát triển mới của du lịch, dịch vụ. 96

3.5. Chuyển biến cơ cấu nhóm ngành góp phần thúc đẩy xu thế phát triển chung

của nền kinh tế theo hướng hội nhập.100

Kết luận.104

Tài liệu tham Khảo.114

Phụ Lục.125

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY