Tóm tắt Luận văn Chức năng kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Cùng với quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế, pháp luật là công cụ

quan trọng thực hiện chức năng kinh tế của Nhà nước. Bằng pháp luật,

Nhà nước thừa nhận, hướng dẫn cho phép, ngăn cấm, khuyến khích, hạn

chế nhằm đảm bảo cho các quan hệ kinh tế tồn tại và phát triển. Nhà

nước khuyến khích các yếu tố tích cực của thị trường như cạnh tranh

lành mạnh, bảo vệ môi trường, người lao động, đồng thời ngăn cấm các

yếu tố tiêu cực như độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh, gian lận

thương mại, trốn thuế Pháp luật trong nền kinh tế thị trường không chỉ

là công cụ của Nhà nước mà còn là phương tiện của các chủ thể kinh tế

tự bảo vệ quyền và thực hiện nghĩa vụ:

- Pháp luật quy định chế độ sở hữu mới và cơ cấu lại nền kinh tế

với nhiều thành phần cùng phát triển, cạnh tranh và bình đẳng trước

pháp luật.

- Pháp luật xác định cơ cấu chủ thể trong kinh tế thị trường và tạo

điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY