Tóm tắt Luận văn Chính sách marketing cho sản phẩm khăn lạnh tại Công ty cổ phần Mỹ Duyên

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

MARKETING CHO SẢN PHẨM KHĂN LẠNH CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ DUYÊN

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ DUYÊN

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty và chức năng các phòng ban

2.1.3. Tình hình sử dụng nguồn lực của công ty

a. Cơ sở vật chất, kỹ thuật

b. Nguồn nhân lực

c. Nguồn lực tài chính

2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH KHĂN LẠNH

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ DUYÊN

2.2.1. Quy trình sản xuất khăn lạnh của công ty Mỹ Duyên

2.2.2. Tình hình thị trường tiêu thụ

Thị trường Đà Nẵng chiếm khoảng 51% tổng doanh số, theo

sau đó là thị trường Quảng Trị khoảng 17%, Huế 14%, Quảng Nam

11%, và Quảng Bình 7%.

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.3. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING

CHO SẢN PHẨM KHĂN LẠNH TẠI CT CP MỸ DUYÊN

2.3.1. Về nghiên cứu môi trường marketing

a. Môi trường vĩ mô

 Môi trường kinh tế:

 Môi trường văn hóa xã hội:

 Môi trường công nghệ:

 Môi trường chính trị - pháp luật:

b. Môi trường vi mô (môi trường ngành)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY