Tóm tắt Luận văn Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN

CỦA VỢ CHỒNG. 9

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA CỦA CHẾ ĐỘ TÀI

SẢN CỦA VỢ CHỒNG . 9

1.1.1. Khái niệm chế độ tài sản của vợ chồng. 9

1.1.2. Đặc điểm của chế độ tài sản của vợ chồng. 12

1.1.3. Ý nghĩa của chế độ tài sản của vợ chồng . 13

1.2. NỘI DUNG CÁC LOẠI CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG . 15

1.2.1. Chế độ tài sản dựa trên sự thoả thuận của vợ chồng (chế độ

tài sản ước định) . 16

1.2.2. Chế độ tài sản của vợ chồng theo các căn cứ quy định của

pháp luật (chế độ tài sản pháp định). 18

1.3. KHÁI QUÁT CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲLỊCH SỬ. 24

1.3.1. Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật thời kỳ phong kiến. 24

1.3.2. Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật thời kỳ Pháp thuộc. 26

1.3.3. Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật HN&GĐ của

nước ta từ Cách mạng tháng Tám (1945) đến nay . 322

1.4. CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG TRONG PHÁP

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA MỘT SỐ NƯỚCTRÊN THẾ GIỚI. 38

Chương 2: CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HIỆN HÀNH . 43

2.1. TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG. 43

2.1.1. Căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng. 43

2.1.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung. 48

2.1.3. Chia tài sản chung của vợ chồng theo Luật HN&GĐ. 51

2.2. TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG. 59

2.2.1. Căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ, chồng . 59

2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản riêng . 62

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG. 67

3.1. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG. 67

3.1.1. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng trong thực tiễn xét xử. 67

3.1.2. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng thông qua hoạt động

công chứng tại các Văn phòng công chứng. 85

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ

TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG TRONG LUẬT HÔN NHÂN

VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM. 93

3.2.1. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chế độ tài sản

của vợ chồng. 93

3.2.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật

về chế độ tài sản của vợ chồng . 104

KẾT LUẬN . 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY