Tóm tắt Luận văn Chế định xóa án tích trong luật hình sự Việt Nam

Luận văn nghiên cứu chế định xóa án tích theo luật hình sự Việt

Nam dưới góc độ luật hình sự. Đồng thời, cũng đề cập đến một số quy

phạm của luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự nhằm giải quyết

nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu. Nếu hiểu đúng tinh thần của đề tài thì

luận văn sẽ được nghiên cứu trải dài theo suốt chiều dài lịch sử của nước ta

kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập năm 1945 cho

đến nay, nhưng trong giai đoạn từ năm 1945 cho đến trước khi Bộ luật hình

sự năm 1985 được ban hành, những vấn đề liên quan đến án tích và xóa án

tích chưa được đề cập trong pháp luật hình sự của Nhà nước ta. Do vậy,

trên cơ sở tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến án tích và

xóa án tích, luận văn chủ yếu nghiên cứu chế định xóa án tích từ sau khichế định được pháp điển hóa lần đầu tiên trong Bộ luật hình sự năm 1985

và tiếp theo là các văn bản dưới luật hướng dẫn xóa án và Bộ luật hình sự

năm 1999. Bên cạnh đó, luận văn còn có sự phân tích, đối chiếu, so sánh

với quy định về xóa án tích trong pháp luật hình sự một số nước khác để

tham khảo trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về xóa án

tích trong pháp luật hình sự của nước ta. Mặt khác, luận văn cũng không bỏ

qua việc hệ thống sơ lược những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam

gần với những quy định về xóa án tích từ năm 1945 đến trước năm 1985.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY