Tóm tắt Luận văn Chế định tài phán đối với bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Mở đầu 1

Chương Chương 1: Khái quát chung về chế định tài phán

đối với bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố

tụng hình sự gây ra6

1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của chế định tài

phán đối với bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố

tụng hình sự gây ra6

1.2 Cơ sở của chế định tài phán đối với bồi thường thiệt

hại trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra15

1.3 Sơ lược sự hình thành và phát triển của chế định tài

phán đối với bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố

tụng hình sự gây ra19

1.4 Khái quát chế định tài phán đối với bồi thường thiệt

hại trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra của pháp

luật một số nước trên thế giới31

Chương 2: Nội dung chế định tài phán đối với

bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng

hình sự gây ra của pháp luật Việt nam hiện hành372

2.1 Các quy định hiện hành về trách nhiệm bồi thường

thiệt hại cho người bị oan, sai do hoạt động tố tụng

hình sự gây ra37

2.2 Các quy định về thẩm quyền và thủ tục giải quyết

bồi thường thiệt hại cho người bị oan, sai do hoạt

động tố tụng hình sự gây ra tại Việt nam47

2.2.1 Các quy định về thẩm quyền giải quyết bồi thường

thiệt hại do hoạt động tố tụng hình sự gây ra48

2.2.2 Các quy định về thủ tục giải quyết bồi thường thiệt

hại do hoạt động tố tụng hình sự gây ra49

Chương 3: Thực tiễn thực hiện chế định tài

phán đối với bồi thường thiệt hại trong hoạt

động tố tụng hình sự gây ra và kiến nghị59

3.1 Thực tiễn thực hiện chế định tài phán đối với bồi

thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự gâyra59

3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định tài phán

đối với bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng

hình sự gây ra77

3.2.1 Về xây dựng pháp luật 77

3.2.2 Về thực hiện pháp luật 80

Kết luận 81

Danh mục tài liệu tham khảo 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY