Tóm tắt Luận văn Căn cứ quyết định hình phạt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Xuất phát từ tình hình nghiên cứu về các căn cứ quyết định hình phạt, chúng

tôi nhận thấy cần có sự nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về các căn cứ quyết định

hình phạt được quy định tại Điều 45 BLHS năm 1999. Dựa trên kết quả nghiên cứu

về lý luận và đánh giá thực tiễn vận dụng các căn cứ quyết định hình phạt trong

hoạt động xét xử của Toà án các cấp, luận văn không những nhằm tiếp tục phát

triển đề t¯i “Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Một số vấn đề về lý

luận và thực tiễn” m¯ t²c gi° đ± ho¯n th¯nh năm 1995 ở bậc cử nhân luật học m¯

còn đưa ra những ý kiến đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự có liênquan đến các căn cứ quyết định hình phạt và hoàn thiện quy định về căn cứ quyết

định hình phạt tại Điều 45 BLHS năm 1999. Cũng qua đó góp phần nâng cao chất

lượng, hiệu quả hoạt động quyết định hình phạt của Toà án để đạt được mục đích

cuối cùng của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành công dân có

ích cho xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY