Tóm tắt Luận văn Cấm kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẦM KẾT HÔN 7

1.1. Một số khái niệm 7

1.1.1. Khái niệm và bản chất của hôn nhân 7

1.1.2. Khái niệm và bản chất của kết hôn 9

1.1.3. Khái niệm và bản chất của điều kiện kết hôn 12

1.2. Sơ lược các quy định về trường hợp cấm kết hôn trong hệ

thống pháp luật Việt Nam19

1.2.1. Pháp luật Việt Nam thời kỳ phong kiến 19

1.2.2. Pháp luật Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc 23

1.2.3. Pháp luật Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm

1945 đến nay24

Chương 2: NỘI DUNG QUY ĐỊNH CẤM KẾT HÔN THEO

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAMNĂM 200030

2.1. Các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của luật Hôn

nhân và gia đình Việt Nam năm 200030

2.1.1. Người đang có vợ hoặc có chồng (khoản 1 Điều 10 Luật

Hôn nhân và gia đình năm 2000)30

2.1.2. Người mất năng lực hành vi dân sự (khoản 2 Điều 10 Luật

Hôn nhân và gia đình năm 2000)35

2.1.3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những

người có họ trong phạm vi ba đời (khoản 3 Điều 10 Luật

Hôn nhân và gia đình năm 2000)39

2.1.4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là

cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ

với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con

riêng của chồng (khoản 4 Điều 10 Luật Hôn nhân và gia

đình năm 2000)42

2.1.5. Giữa những người cùng giới tính (khoản 5 Điều 10 Luật

Hôn nhân và gia đình năm 2000)44

2.1.6. Một số quy định cấm kết hôn khác theo Luật Hôn nhân và

gia đình năm 200048

2.2. Giải quyết vi phạm về cấm kết hôn 52

2.2.1. Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong trường hợp vi phạm

các quy định về cấm kết hôn52

2.2.2. Xử lý hành chính, hình sự đối với các trường hợp vi phạm

quy định về cấm kết hôn56

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC

TRƯỜNG HỢP CẤM KẾT HÔN VÀ MỘT SỐ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC

HIỆN VÀ ÁP DỤNG LUẬT61

3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật đối với các trường hợp cấm kết hôn 61

3.2. Những vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định

cấm kết hôn78

3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện và áp dụng

pháp luật đối với các trường hợp cấm kết hôn95

3.3.1. Giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật 95

3.3.2. Một số giải pháp khác 101

KẾT LUẬN 106

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY