Tóm tắt Luận văn Cải cách chế độ nhân sự cán bộ Trung Quốc

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA TRANG

LỜI CẢM ƠN. II

LỜI CAM KẾT . III

MỤC LỤC . IV

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: YÊU CẦU CẤP BÁCH CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH. 6

1.1 Những nhân tố chủ quan. 6

1.2 Những nhân tố khách quan . 8

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CẢI CÁCH . 9

2.1 Tiến trình lịch sử của công tác cải cách chế độ nhân sự cán bộ. 9

2.1.1 Từ sau Hội nghị Trung ương 3 Khoá XI đến trước và sau Đại hội. 9

2.1.2 Trước và sau Đại hội lần thứ XII Đảng cộng sản Trung Quốc. 10

2.1.3 Hội nghị Trung ương 4 Khoá XIV đến trước khi ban hành. 13

2.1.4 Từ khi “Cương yếu về đi sâu cải cách chế độ nhân sự cán bộ” ra đời. 15

2.2 Các lĩnh vực cải cách . 18

2.2.1 Cải cách chế độ tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đảng . 18

2.2.2 Cải cách chế độ nhân sự cơ quan đảng nhà nước và chế độ. 60

2.2.3 Cải cách chế độ nhân sự doanh nghiệp nhà nước. 76

2.2.4 Cải cách chế độ nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp . 81

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ, TỒN TẠI VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM. 86

3.1 Những thành tựu cải cách . 86

3.2 Những khó khăn tồn tại . 89

3.1 Những kinh nghiệm bước đầu . 90

KẾT LUẬN. 94

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY