Tóm tắt Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức: nghiên cứu thực tiễn tại công ty cổ phần xây dựng đô thị và khu công nghiệp

CHƯƠNG 3

XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ

Tổng số phiếu điều tra được phát ra và thu về hợp lệ là 200

phiếu. Nhìn chung, cơ cấu mẫu thu về từ việc khảo sát về vị trí công

tác, phòng ban công tác, giới tính, trình độ học vấn, thâm niên công

tác là phù hợp với cơ cấu nhân sự hiện tại của DOTHICO, cụ thể:

 Vị trí công tác: 159 mẫu (79.5%) là nhân viên các bộ

phận, 24 mẫu (12%) là cán bộ quản lý, 17 mẫu (8.5%) là trưởng

phòng (ban) hoặc tương đương.

 Phòng ban công tác: Phòng Kỹ thuật là 134 mẫu (67%),

Phòng Kế hoạch 31 mẫu (15.5%), Phòng Tài chính - Kế toán và

Phòng Kinh tế là 12 mẫu (6%), Phòng Tổ chức hành chính 11 mẫu (5.5% ).

 Giới tính: Tổng số đối tượng nam được khảo sát là 165

mẫu (82.5% ), 35 mẫu còn lại là nữ chiếm tỷ lệ 17.5%.

 Trình độ học vấn: Trình độ THPT trở xuống là 117 mẫu

(58.5%). Trình độ đại học là 46 mẫu (23%), trung cấp là 30 mẫu

(15%), cao đẳng là 7 mẫu (3.5%)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY