Tóm tắt Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm - Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn

CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHÂM

XUẤT-NHẬP KHẨU LAM SƠN

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty CP thực phẩm– XNKLam Sơn

2.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty CP Thực phẩmXNK Lam Sơn

a. Đặc điểm cơ cấu nhân sự

b. Thực trạng tình hình nhân sự tại công ty CP Thực phẩm

Xuất nhập khẩu Lam Sơn

2.2. MÔ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VỀ SỰ GẮN BÓ

CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP THỰC PHẨM XUẤTNHẬP KHẨU LAM SƠN.

2.2.1. Cơ sở xây dựng mô hình

- Kế thừa và phát triển trong việc sử dụng kết hợp và chọn lọc

một số cơ sở lý thuyết và nghiên cứu thang đo nhân tố của các yếu tố

của các nhà khoa học đi trước nhưng phù hợp mới mục tiêu nghiên

cứu của đề tài

- Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự gắn

bó của nhân viên với tổ chức phù hợp với đặc thù nghiên cứu tại

công ty Cổ phần thực phẩm Xuất-Nhập khẩu Lam Sơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY