Tóm tắt Luận văn Các hình thức đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang)

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC HÌNH THỨC

ĐỒNG PHẠM. 6

1.1. Khái niệm đồng phạm, hình thức đồng phạm. 6

1.1.1. Khái niệm đồng phạm . 6

1.1.2. Khái niệm hình thức đồng phạm. 11

1.2. Ý nghĩa, cơ sở phân loại, nội dung phân loại các hình thức đồng phạm. 16

1.2.1. Ý nghĩa, cơ sở phân loại các hình thức đồng phạm . 16

1.2.2. Nội dung phân loại các hình thức đồng phạm . 19

1.3. Đồng phạm và các hình thức đồng phạm theo pháp luật quốc tế. 40

Tiểu kết Chương 1. 45

Chương 2: THỰC TIỄN PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ

CÁC HÌNH THỨC ĐỒNG PHẠM TẠI TỈNH HÀ GIANG VÀ

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG. 46

2.1. Quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm

2015 về các hình thức đồng phạm. 46

2.2. Thực tiễn giải quyết vụ án hình sự và một số tồn tại vướng mắc đối

với việc xác định các hình thức đồng phạm tại tỉnh Hà Giang . 55

2.2.1. Thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 55

2.2.2. Một số tồn tại trong việc xác định các hình thức đồng phạm và

nguyên nhân . 60

2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật

hình sự về các hình thức đồng phạm. 71

2.3.1. Giải pháp hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự về các hình

thức đồng phạm . 71

2.3.2. Các giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ

luật hình sự Việt Nam năm về các hình thức đồng phạm. 79

Tiểu kết Chương 2. 82

KẾT LUẬN . 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY