Tóm tắt Luận văn Các đặc trưng của nửa vành Zerosumfree và ứng dụng

CHƯƠNG 2

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NỬA VÀNH ZEROSUMFREE VÀ

ỨNG DỤNG

Trong chương này các kết quả chủ yếu được trích dẫn từ tài liệu [3],

[4], [12] và một số kết quả suy ra từ đó, cụ thể như sau:

Trong 2.1, tôi trình bày khái niệm và một số tính chất đặc trưng của

nửa vành zerosumfree cùng với một số ví dụ minh họa. Một số tính

chất trên nửa vành được áp dụng cho nửa vành zerosumfree để có

kết quả cụ thể hơn.

Trong 2.2, tôi đề cập tới một số kết quả của tính chất trừ khi xét nó

trên nửa vành zerosumfree. Tôi trình bày thêm định nghĩa một Vnửa vành phải, nêu lên mối quan hệ giữa nửa vành zerosumfree và

nửa vành zeroic, xét các lớp nửa vành mà nửa môđun trên nó có bao

nội xạ. Từ đó đưa ra khẳng định nếu mỗi nửa vành zerosumfree S

thỏa mãn tính chất: “ Mọi mở rộng cốt yếu của mỗi S- nửa môđun c-

đơn M đều trùng với M” thì S là một V- nửa vành phải và vành sai

phân tương ứng của nó là vành không. Mặt khác, nếu nửa vành nào

đó thỏa mãn một tính chất nhưng không phải là vành thì có thể

chuyển thành một nửa vành zerosumfree khác 0 vẫn mang tính chấtđó.

Trong 2.3, tôi trình bày một số ứng dụng thực tế của nửa vành

zerosumfree và một số ví dụ về nửa vành liên quan đến nửa vành

zerosumfree thường gặp như tập các số tự nhiên, tập các số nguyên

không âm, tập các số hữu tỷ không âm, tập các số thực không âm.10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY