Tóm tắt Luận văn Các biện pháp giám sát, giáo dục và biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục biểu đồ

MỞ ÐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC VÀ BIỆN PHÁP TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 6

1.1. Khái niệm, bản chất pháp lý biện pháp giám sát, giáo dục và biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 6

1.1.1. Khái niệm, bản chất pháp lý của biện pháp giám sát, giáo dục 7

1.1.2. Khái niệm, bản chất pháp lý của biện pháp tư pháp 12

1.2. Cơ sở của việc quy định và áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục và biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 17

1.2.1. Cơ sở lý luận 17

1.2.2. Căn cứ pháp lý 20

1.2.3. Cơ sở thực tiễn 27

1.3. Kinh nghiệm quốc tế về việc áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục và biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 29

1.3.1. Ở Anh và xứ Wales 29

1.3.2. Ở Liên Bang Nga 32

1.3.3. Ở Kosovo 33

Chương 2 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC VÀ BIỆN PHÁP TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 37

2.1. Quy định của pháp luật Việt Nam về việc áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục và biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi 37

2.1.1. Các quy định trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 2015 37

2.1.2. Các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 44

2.2. Thực tiễn áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục và biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 52

2.2.1. Thực tiễn áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục và biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 52

2.2.2. Những nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm và bất cập, vướng mắc trong xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội. 57

Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC VÀ BIỆN PHÁP TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 64

3.1. Một số dự báo tình hình tội phạm của người dưới 18 tuổi 64

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội 65

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật hình sự 65

3.2.2. Triển khai tổ chức và hoạt động của Tòa gia đình và người dưới 18 tuổi 69

3.2.3. Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật 78

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY