Tóm tắt Luận văn Các biện pháp điều tra trong tố tụng hình sự (Nguyễn Thị Minh)

Thực nghiệm điều tra là một biện pháp điều tra do cơ quan điều tra tiến hành theo quy định

của pháp luật tố tụng hình sự mà bản chất của nó là sử dụng những kiến thức chuyên môn, kỹ thuật

cần thiết nhằm tiến hành các hoạt động thực nghiệm dưới dạng: dựng lại, diễn lại, thử nghiệm những

hành vi, tình huống, tình tiết của một sự việc nhất định có ý nghĩa đối với vụ án nhằm xác định khả

năng diễn ra của chúng và kiểm tra, củng cố những chứng cứ đã có, thu thập chứng cứ mới, kiểm tra

đánh giá những giả thuyết điều tra, góp phần giải quyết đúng đắn vụ án hình sự và phòng ngừa tội

phạm

-Kết quả thực nghiệm điều tra là phương tiện để kiểm tra kết quả điều tra.

- Tác dụng chính của thực nghiệm điều tra là giải quyết những mâu thuẫn phát sinh từ những

tình tiết, tình huống nào đó có ý nghĩa cho hoạt động điều tra.

- Không phải là biện pháp cuối cùng để đi đến sự thật khách quan của vụ án. Trong khi thực

nghiệm điều tra, Điều tra viên sẽ phát hiện ra những mâu thuẫn trong những chứng cứ đã thu thập

được. Sau khi tiến hành hoạt động thực nghiệm điều tra sẽ là cơ sở cho việc tiến hành các biện

pháp điều tra tiếp theo. Đến khi nào các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án đều đã được kiểm

chứng và phù hợp với nhau thì mới có thể coi là hoạt động điều tra kết thúc, sự thật của vụ án

được làm sáng tỏ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY