Tóm tắt Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên ở Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH

CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT

Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG

2.1. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT

TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐHKTY-DĐN

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Tiền thân của Trường ĐHKTY-DĐN là Trường Cán bộ QuânDân Y thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1963, tại ông Re (Quảng

Ngãi). Sau 5 lần đổi tên trường, ngày 15/4/2013 Trường được nâng

cấp từ trường CĐKTYT II, được công nhận là Trường ĐHKTYDĐN theo quyết định số 595/QĐ-TTg.

2.1.2. Sứ mệnh của Nhà trường

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y tế; NCKH và hợp tác quốc tế về

lãnh vực Y tế góp phần nâng cao chất lượng Y tế Việt Nam.

2.1.3. Hoạt động của nhà trường

a. Bộ máy tổ chức

Bao gồm Ban Giám Hiệu: 1 Hiệu trưởng, 3 Phó Hiệu trưởng, 9

phòng chức năng, 7 khoa và 9 Bộ môn, Trung tâm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY