Tóm tắt Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTum

2.1.2. Khái quát tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Kon Tum

Hiện nay Kon Tum là một tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế rất khó khăn

có nhiều dân tộc cùng sinh sống, nhiều phong tục tập quán lạc hậu, người

dân sống chủ yếu ở nông thôn. Xuất phát điểm kinh tế thấp, công nghiệp

chưa phát triển, chủ yếu là kinh tế nông lâm.

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GD THPT TỈNH KON TUM

2.2.1. Quy mô phát triển GD THPT

Mạng lưới trường học THPT được mở rộng, trang thiết bị phục vụ

công tác dạy học bổ sung, đội ngũ CBQL GD, GV được phát triển, chất

lượng học tập của HS ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó nhờ có được

chế độ chính sách phù hợp đối với HS người dân tộc thiểu số, HS ở các

vùng kinh tế khó khăn nên đã đáp ứng được nhu cầu người học và góp

phần nâng cao chất lượng GD của tỉnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY