Tóm tắt Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Thực tế hoạt động KT-ĐG ở Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược

Đà Nẵng vẫn còn mang tính kinh nghiệm chủ quan; một bộ phận nhỏ

CBQL, GV và SV chưa thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động

KT-ĐG. Đây là một trong những hạn chế mà các CBQL chủ chốt trong

trường cần nhìn nhận và khắc phục; cần có những biện pháp nhằm nâng

cao nhận thức, năng lực của toàn thể thành viên trong nhà trường về

hoạt động KT-ĐG. Ngoài ra, hoạt động KT-ĐG cần được thực hiện

nghiêm túc và thống nhất trong toàn trường nhằm phản ánh đúng thực

chất kết quả học tập của sinh viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY