Tóm tắt Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG

NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG

TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ

ĐÀ NẴNG

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỦA QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

2.1.1. Đặc điểm về tình hình kinh tế, xã hội

2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục của quận

2.1.3. Tình hình phát triển giáo dục trung học cơ sở

a) Quy mô phát triển trường lớp

b) Quy mô học sinh

c) Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

d) Điều kiện cơ sở vật chất

đ) Chất lượng giáo dục THCS

2.2. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT

2.2.1. Mục tiêu khảo sát

Nắm được thực trạng quản lý hoạt động GDPN TNXH ở

trường THCS trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn để làm căn cứ

thực tiễn khi đề xuất các biện pháp trong quản lý hoạt động

GDPN TNXH đạt hiệu quả hơn.

2.2.2. Đối tượng và địa bàn khảo sát

Khảo sát 60 cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV), 40 phụ

huynh học sinh (PHHS), 200 học sinh (HS) ở 04 trường THCS trên

địa bàn quận

2.2.3. Nội dung khảo sát

- Mức độ nhận thức của các đối tượng về hoạt động

GDPN TNXH. Mức độ quản lý, sự phối hợp của các lực lượng tham

gia vào quá trình tổ chức thực hiện nội dung hoạt động GDPNTNXH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY