Tóm tắt Luận văn Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TẠI

CÁC TRƯỜNG PTDTNT TỈNH KON TUM

2.1. KHÁI QUÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ

HỘI, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM

2.1.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Kon Tum

Kon Tum là tỉnh miền núi vùng cao, biên giới, nằm ở phía bắc

Tây Nguyên, có vị thế địa lý, chính trị, kinh tế quan trọng. Diện tích

tự nhiên của tỉnh 9.690.46 km2; toàn tỉnh có 01 thành phố và 8

huyện.Tỉnh có 97 xã, phường, thị trấn; trong đó 2 huyện thuộc

Chương trình 30a và 54 xã đặc biệt khó khăn.

2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum

Tính đến ngày 01/4/2012, tỉnh Kon Tum có 462.394 người

gồm 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm trên 53%. Dù

là một tỉnh có tiềm năng về lao động, đất đai, tài nguyên khoáng sản,

du lịch phong phú nhưng chưa được đầu tư khai thác có hiệu quả,

hiện nay Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo, kinh tế rất khó khăn,

phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí không đồng đều và tỷ lệ

nhân lực qua đào tạo thấp Những yếu tố trên đã ảnh hưởng lớn đến

sự phát triển GD&ĐT của tỉnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY