Tóm tắt Luận văn Biện pháp phát triển đội giáo viên mầm non huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệp

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM

NON HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM THEO CHUẨN

NGHỀ NGHIỆP

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ

HỘI, GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM

2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội

2.1.2. Sự phát triển Giáo dục và Đào tạo

2.2. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT

2.2.1. Mục đích khảo sát

2.2.2. Nội dung khảo sát

2.2.3. Đối tượng, địa bàn khảo sát

2.2.4. Phương thức khảo sát

2.2.5. Xử lý số liệu và viết báo cáo hiệu quả khảo sát

2.3. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GVMN HUYỆN ĐẠI LỘC

2.3.1. Thực trạng số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên

a. Số lượng:

Năm học 2012-2013, đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc có 358

GV. Tỷ lệ bình quân GV trên lớp thiếu. GV dạy nhà trẻ được bố trí 2

GV/nhóm, GV mẫu giáo được bố trí 1,8% GV/lớp.

b. Cơ cấu về giới tính

Cơ cấu giới tính đội ngũ GVMN nữ chiếm 100%.

c. Cơ cấu về tuổi đời:

GV có tuổi đời dưới 31 tuổi chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 46,37%

trên tổng số GV của cấp học; từ 31 đến 40 tuổi chiếm 21,79%; trên

40 tuổi chiếm 31,84%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY