Tóm tắt Luận văn Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật nước ngoài

MỤC LỤC

Mở đầu.1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG

NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI.3

1. Khái niệm Nhãn hiệu .3

1.1 Khái niệm Nhãn hiệu theo quan niệm của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới.3

1.2 Khái niệm Nhãn hiệu theo Pháp luật Mỹ.3

1.3 Khái niệm Nhãn hiệu theo Pháp luật Cộng đồng Châu Âu (EU).4

1.4 Khái niệm Nhãn hiệu theo Pháp luật của Nhật Bản.4

1.5 Khái niệm Nhãn hiệu theo Pháp luật Trung Quốc.4

1.6 Theo quy định của Pháp luật Việt Nam.4

2. Khái niệm pháp luật Nước ngoài.4

3. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ Nhãn hiệu. .5

3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ Nhãn hiệu trên thế giới.5

3.2 Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ Nhãn hiệu ở Việt Nam.5

4. Cơ sở pháp lý của việc bảo hộ Nhãn hiệu. .5

4.1 Các dấu hiệu cấu thành Nhãn hiệu.5

4.2 Các tiêu chí để được bảo hộ.5

4.2.1 Điều kiện về tính phân biệt.5

4.2.2 Các trường hợp không được bảo hộ do thiếu tính phân biệt.6

4.2.3 Các trường hợp không được bảo hộ vì các lý do khác .6

5. Các loại nhãn hiệu.7

6. Những lợi ích của việc bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài.7

CHƯƠNG 2: BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

THEO PHÁP LUẬT MỸ, ANH,TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN. .8

1. Căn cứ xét nhận đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.8

1.1 Các nguyên tắc chấp nhận đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu .8

1.2 Yêu cầu về việc sử dụng nhãn hiệu.8

1.2.1 Hậu quả của việc không sử dụng .8

1.2.2 Sử dụng nhãn hiệu một cách phù hợp.9

2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.10

2.1 Nguồn luật điều chỉnh nhãn hiệu và cơ quan cho đăng ký nhãn hiệu: .10

2.1.1 Nguồn luật điều chỉnh nhãn hiệu.10

2.1.2 Cơ quan cho đăng ký nhãn hiệu.10

2.2 Vai trò của cơ quan đăng ký nhãn hiệu.10

2.3 Các loại hình đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu.10

2.4 Yêu cầu đối với hình thức của đơn.11

2.5 Yêu cầu các tài liệu phải nộp kèm theo đơn.11

2.6 Trình tự thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu.11

2.7 Hiệu lực và gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.12

2.8 Vấn đề khiếu nại.123. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.12

3.1 Hình thức hủy bỏ hiệu lực một nhãn hiệu đã đăng ký.12

3.2 Người có quyền nộp đơn đề nghị hủy bỏ một nhãn hiệu đã đăng ký.13

3.3 Thời hiệu khiếu nại yêu cầu hủy bỏ một nhãn hiệu đã đăng ký.13

3.4 Các trường hợp một nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị hủy bỏ hiệu lực .13

a. Hủy bỏ vì không gia hạn.14

b. Hủy bỏ theo yêu cầu của chủ nhãn hiệu .14

c. Hủy bỏ do không sử dụng.14

d. Hủy bỏ do nhãn hiệu bị vô hiệu (việc cho phép đăng ký là không chính đáng).14

e. Hủy bỏ nhãn hiệu do đã mất tính phân biệt .14

f. Các trường hợp hủy bỏ khác .14

3.5 Thẩm quyền hủy bỏ và quyền khiếu nại quyết định hủy bỏ.14

4. Nội dung cơ bản về quyền SHCN đối với nhãn hiệu. .14

5. Thực thi quyền đối với nhãn hiệu.14

5.1 Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.15

5.2. Cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu.15

5.3 Các biện pháp cần thiết chống lại hành vi vi phạm.15

6. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .16

CHƯƠNG 3: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM, PHƯƠNG HƯỚNG

VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ

NHÃN HIỆU .17

1. Những quy định của pháp luật Việt Nam.17

1.1 Căn cứ xét nhận đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.17

1.2 Xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu.17

1.3 Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu .17

1.4 Nội dung cơ bản về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.18

1.5 Thực thi quyền đối với nhãn hiệu.18

2. Phương hướng hoàn thiện.18

3. Kiến nghị để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu.19

KẾT LUẬN.22

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY