Tóm tắt Luận văn Ảnh hưởng của các mối quan hệ xã hội đến hành vi bán dâm ở gái mại dâm

B.Ph.Lomov khẳng định “.Hoạt động và giao tiếp của các cá nhân

(các nhân cách) diễn ra trong hệ thống mối quan hệ xã hội . toàn thể hệ

thống mối quan hệ xã hội sẵn có cả là quan hệ nền tảng cũng như thượng tầng

kiến trúc, quy đinh sự hình thành cộng đồng này hay cộng đồng khác và hành

vi cá nhân ư các thành viên trong xã hội, đồng thời tạo ra những nhu cầu, động

cơ, hoài bão, định hướng giá trị, tình cảm, năng lực,. của họ [16, tr.444].

Lomov viết “để hiểu nền móng của các thuộc tính nhân cách khác nhau, cần

phải xem xét đời sống cá nhân trong xã hội, sự vận động của nó trong hệ

thống quan hệ xã hội. Mối quan hệ này thể hiện trước tiên ở chỗ các cộng

đồng nào, do những nguyên nhân khách quan ra sao mà trong quá trình sống

một cá nhân này hay một cá nhân khác tham dự vào. Việc tham gia của cá

nhân vào các cộng đồng nhất định tạo nên nội dung, tính chất các hoạt động

mà cá nhân cần thực hiện, phạm vi và các cách giao tiếp với người khác, nghĩa

là các đặc điểm tồn tại xã hội, lối sống của cá nhân đó. Điều đó có tác dụng

thúc đẩy sự phát triển của cá nhân (ví dụ như trong một tập thể tốt) hoặc kìm

hãm và làm nhân cách bị què quặt (ví dụ trong các băng đảng) [16, tr.446].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY