Tóm tắt Luận án Việc làm cho người lao động nông thôn ở tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC LÀM CHO

NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

2.1.1. Khái niệm việc làm, việc làm cho người lao động nông thôn

2.1.1.1. Khái niệm việc làm

Từ các cách tiếp cận trên, tác giả luận án cho rằng: Việc làm là các hoạt

động không bị pháp luật cấm mà người lao động tiến hành để được nhận tiền

công, tiền lương hay thù lao lao động cho công việc đó, hoặc những công việc tự

làm mang lại lợi ích cho bản thân, tạo ra thu nhập cho gia đình, cho cộng đồng,

kể cả những công việc được trả công bằng hiện vật.

Như vậy, một hoạt động được coi là việc làm cần thỏa mãn hai điều kiện như sau:

Một là, hoạt động đó phải tạo ra thu nhập cho người lao động và đem lại lợi

ích cho gia đình hay cộng đồng. Điều kiện này chỉ rõ tính mục đích của việc làm.

Hai là, người lao động được tự do hành nghề, hoạt động đó không bị pháp

luật cấm. Điều này chỉ rõ tính pháp lý của việc làm.

Hai điều kiện trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, là điều kiện cần và đủ của

một hoạt động được thừa nhận là việc làm, quan niệm này có cách nhìn về việc

làm rộng rãi hơn và tạo khả năng hiện thực hơn về việc làm, cho đa số người lao

động. Trái với những quan niệm cũ cho rằng, chỉ khi nào chen chân vào được các

doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước mới coi là có việc làm.

Việc làm với tư cách là phạm trù của nền kinh tế thị trường hình thành trong

bối cảnh: Một bộ phận dân cư có sức lao động song không thể lao động do thiếu

các điều kiện cần thiết khác. Mục tiêu của việc làm là thu nhập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY