Tóm tắt Luận án Vai trò của trí thức tinh hoa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

2.1. Quan niệm về trí thức và trí thức tinh hoa

2.1.1. Quan niệm về trí thức

Hiện nay, trên thế giới đã có rất nhiều định nghĩa khác nhau về trí thức. Chúng tôi quan niệm về trí thức như sau: Trí thức là những người lao động trí óc có trình độ học vấn cao hoặc có hiểu biết sâu rộng về một hoặc một số lĩnh vực khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật, quản lý kinh tế - xã hội, thường xuyên vận dụng những hiểu biết đó để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn và có ý thức trách nhiệm sâu sắc đối với sự tiến bộ của cộng đồng.

2.1.2. Quan niệm về trí thức tinh hoa

Tiếp cận trí thức tinh hoa trên quan điểm đề cao yếu tố trí tuệ, trong đó chú trọng vào tính vượt trội về tài năng và khả năng cống hiến của họ trên cả bình diện xã hội và bình diện chuyên ngành, chúng tôi đưa ra quan niệm như sau: Trí thức tinh hoa là những người ưu tú nhất, nổi trội nhất trong đội ngũ trí thức, tiêu biểu cho tinh thần và trí tuệ của dân tộc, có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, được xã hội thừa nhận và đánh giá cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY