Tóm tắt Luận án Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trên thế giới, chế định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là một chế định còn khá mới mẻ so với nhiều chế định pháp luật khác. Trong thời kỳ chế độ quân chủ, chuyên chế, quyền lực nhà nước không được phân chia thành các nhánh quyền lực: lập pháp, hành pháp và tư pháp mà quyền lực nhà nước nằm hoàn toàn trong tay vua, gắn mật thiết với thần quyền “Nhà nước là ta”, “thiên hạ là của Trẫm”, Nhà vua không bao giờ sai và Nhà vua không chịu trách nhiệm gì cả. Nhà nước dân chủ tư sản ra đời và theo đó là sự hình thành nhà nước pháp quyền, tuy nhiên, pháp luật về TNBTCNN chưa được hình thành vì sự ảnh hưởng bởi nguyên tắc miễn trừ trách nhiệm quốc gia. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, với mục tiêu phục hồi kinh tế-xã hội sau chiến tranh, các quốc gia đồng minh thắng trận đã xúc tiến hình thành Liên hợp quốc với nguyên tắc hoạt động dựa trên nền tảng tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia thành viên và cam kết xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và tiến bộ. Theo đó, tại các quốc gia này, hệ thống pháp luật đã có sự thay đổi và hoàn thiện theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền, dân chủ, trong đó có việc ban hành pháp luật về TNBTCNN. Tổng hợp pháp luật của các nước cho thấy, TNBTCNN có những điểm đáng chú ý như sau:

- Pháp luật điều chỉnh về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tuy có hai xu hướng: điều chỉnh tập trung bằng một đạo luật về TNBTCNN và điều chỉnh phi tập trung thông qua các quy định của pháp luật hành chính hoặc pháp luật dân sự có liên quan về TNBTCNN, nhưng điều chỉnh tập trung là chủ yếu;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY