Tóm tắt Luận án Tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ vùng biển miền trung dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885

Những năm đầu thế kỷ XX, tạp chí Những người bạn cố đô Huế

có một số bài viết giới thiệu các tƣ liệu liên quan đến quá trình xâm

nhập của phƣơng Tây vào Việt Nam. Giai đoạn trƣớc năm 1975 đáng

chú ý nhất là Đặc khảo về Hoàng Sa à Trường Sa trên tập san Sử Địa

số 29 năm 1975 với các bài viết giá trị cung cấp nhiều tƣ liệu và luận

cứ khoa học khẳng định Hoàng Sa, Trƣờng Sa đƣợc ngƣời Việt khẳng

định chủ quyền từ nhiều thế kỷ trƣớc. Sau 1975, việc nghiên cứu chú

trọng nhiều về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trƣờng Sa, lịch

sử thủy quân và lịch sử chống ngoại xâm. Đáng chú ý là các sách trắng

về Hoàng Sa, Trƣờng Sa vừa cung cấp tƣ liệu, vừa phân tích tính pháp

lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa – Trƣờng Sa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY