Tóm tắt Luận án Thực trạng bệnh tăng huyết áp ở người Khmer tỉnh Trà Vinh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp

Để tổ chức thực hiện can thiệp, nghiên cứu có năm hoạt động sau: (1) Tổ chức ban

hành văn bản thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh tăng huyết áp tại xã An Quảng

Hữu, (2). Tổ chức xây dựng mạng lưới triển khai thực hiện, quản lý hoạt động phòng

ngừa và quản lý bệnh tăng huyết áp, (3). Tổ chức quản lý, điều trị tại trạm y tế, (4.) Tổ

chức tư vấn người bệnh và vãng gia, (5). Truyền thông giáo dục sức khỏe gián tiếp qua

đài phát thanh bằng tiếng Khmer, đặt pano, áp phích bằng hai thứ tiếng. Tổ chức thực

hiện truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp bằng nói chuyện chuyên đề tại chùa.

Xây dựng một mạng lưới hoạt động với sự tham gia của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức

khỏe nhân dân, lãnh đạo ngành y tế, cán bộ y tế, các cộng tác viên và có sự phối hợp với

các tổ chức, hội đoàn địa phương. Thành lập Ban chỉ đạo chương trình can thiệp phòng,

chống tăng huyết áp tại 10 ấp trong toàn xã An Quảng Hữu, xã can thiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY