Tóm tắt Luận án Thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc

Tổ chức thư viện giai đoạn này đã có những chuyển biến rõ nét

từ quản lý, tổ chức mạng lưới đến cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và

ngân sách. Thư viện đã vận hành và phát triển theo mô hình thư viện hiện đại.

Mục tiêu của tổ chức thư viện: Với mong muốn xây dựng

Đông Dương thành một thuộc địa thực thụ, Pháp xây dựng ở thuộc

địa những cơ quan văn hóa, thư viện phục vụ tầng lớp trí thức - đội

ngũ có vai trò quan trọng trong công cuộc khai thác thuộc địa. Nha

Lưu trữ và Thư viện Đông Dương ra đời vào 11/1917 là một trong

những cơ quan được thành lập để hiện thực hóa mục đích chính trị này.

Cơ cấu mạng lưới thư viện: Ở Pháp, thời kỳ này, các thư viện

được phân chia thành các loại hình: Thư viện Quốc gia, thư viện tỉnh,

thư viện đại học và thư viện chuyên ngành. Mạng lưới thư viện ở

Đông Dương được áp dụng theo mô hình của Pháp gồm 2 loại hình

chính: thư viện công cộng và thư viện chuyên ngành tập trung ở 3 kỳ

thuộc Việt Nam. Tuy nhiên, tài liệu minh chứng về các thư viện thời

này rất hạn chế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY