Tóm tắt Luận án So sánh pháp luật cộng hòa dân chủ nhân dân lào với cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Trên cơ sở nhận xét, đánh giá khái quát kết quả nghiên cứu của các nhà

khoa học Việt Nam và một số công trình của tác giả nước ngoài và Lào về bảo

hộ NHHH, luận án đã đi đến kết luận rằng: các nhà khoa học Việt Nam đã có

nhiều công trình nghiên cứu về mọi khía cạnh liên quan đến bảo hộ NHHH và

đã đạt được nhiều kết quả mới góp phần vào việc hoàn thiện và nâng cao hoạt

động thực hiện pháp luật về bảo hộ NHHH tại Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu dưới góc độ so sánh

một cách toàn diện về pháp luật bảo hộ NHHH giữa Việt Nam và Lào. Luận án

cũng đã xác định vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, vấn đề cần được làm rõ thêm

trong quá trình nghiên cứu; những định hướng cần được phận tích, làm rõ ở các

chương tiếp theo của luận án để đưa ra những đề xuất, các giải pháp nâng cao

hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật về bảo hộ NHHH của Lào.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY