Tóm tắt Luận án Phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay

Chƣơng 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

2.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH

2.1.1. Khái niệm công nghiệp và phát triển công nghiệp

2.1.1.1. Khái niệm công nghiệp

Công nghiệp là một ngành kinh tế sản xuất vật chất gắn với việc khai

thác, sử dụng các nguồn tài nguyên, chế biến, chế tạo các nguyên liệu

khoáng vật, động vật, thực vật thành các sản phẩm đầu ra.

2.1.1.2. Khái niệm phát triển công nghiệp

Xét trong phạm vi một tỉnh, dưới góc độ quản lý kinh tế, phát triển

công nghiệp trên địa bàn tỉnh là tổng thể tất cả các hoạt động mà chính

quyền tỉnh thực hiện nhằm nâng cao cả về lượng và chất ngành công

nghiệp trên địa bàn.

2.1.2. Vai trò của công nghiệp và phát triển công nghiệp

- Công nghiệp sản xuất ra khối lượng của cải vật chất lớn, đáp ứng nhu

cầu ngày càng tăng và đa dạng của con người.

- Công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ

thuật cho các ngành kinh tế khác.

- Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

- Công nghiệp có năng suất lao động cao, giá trị gia tăng lớn.

- Quá trình phát triển công nghiệp còn làm cho lực lượng sản xuất của

cả hệ thống kinh tế phát triển.

- Nhìn ở khía cạnh khác, công nghiệp còn đảm bảo tăng cường tiềm lực

quốc phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY