Tóm tắt Luận án Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam

Hình thức tự mình khai thác thương mại sáng chế của chủ sở hữu

được thể hiện ở việc chủ sở hữu thực hiện quyền năng căn bản nhất của

mình là quyền năng sử dụng sáng chế. Quyền sử dụng và ngăn cấm người

khác sử dụng sáng chế chủ sở hữu đồng thời là cơ sở nền tảng, căn cứ dẫn

đến việc chủ sở hữu cho phép người khác khai thác thương mại sáng chế

thông qua việc chuyển giao quyền SHCN đối với sáng chế.

Theo quan điểm của tác giả luận án, nhằm thực hiện chính sách của

Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp KHCN, phát

triển thị trường KHCN, các quy định pháp lý hiện hành cần được bổ sung

theo hướng cụ thể hóa hơn nữa các quyền độc quyền của chủ sở hữu sáng

chế vì các độc quyền của chủ sở hữu chính là các căn cứ cho phép họ lựa

chọn hình thức tự mình khai thác hoặc chuyển giao cho người khác khai

thác dưới những hình thức khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY